Vallning

 
Collien är en brittisk vallhund.
Den har inte samma fantastiska förmåga som border collie men är mycket användbar som vallare.
Collien anses oftast som sk kroppsvallare. Det innebär att hunden kontrollerar djurflocken med kroppsrörelser. Det är ytterst ovanligt med collie som använder sk eye i vallning
En kroppsvallare arbetar oftast ganska nära djurflocken för att kunna påverka den.
 
Man brukar kräva en del egenskaper av en vallande hund för att den ska vara lämplig att utbilda. De collie jag arbetar och arbetat med uppvisar oftast dessa eftertraktade egenskaper. Det är en för rasen utmärkt mentalitet!
 
En vallhund måste ha djurkänsla. Det innebär att ha en känsla för vad djuren tänker göra (förutseende) och vad hunden behöver göra för att få djuren från punkt A till B
 
En vallhund måste ha pondus. Närvaron ska inge respekt. Djur skiljer lätt på hundar med pondus och hundar utan pondus. För mycket pondus skrämmer djuren och för lite ger noll respekt.
 
En vallhund måste ha förmåga att koncentrera sig. Den ska vara uppmärksam på djuren och inte låta sig störas av yttre påverkan.
 
En vallhund måste vara dresserbar för att lätt kunna samarbeta med människan
 
En vallhund måste ha en vilja att kontrollera djuren och hålla ihop flocken.
 
En vallhund måste ha ha en vilja att balansera djuren. Helst bör hunden balansera mot föraren men kan även balansera djuren mot ett hörn.
 
En vallhund måste ha motor och en vilja att arbeta. Det innebär att hunden jobbar även när det är tungt och det bär emot.
 
En vallhund måste ha mod att kunna ta itu med ett motsträvigt djur och även kunna jobba på avstånd från föraren.
 
Vallningsarbete får aldrig bli stressande eller plågsamt för de djur som ska vallas. En respekt för alla inblandade är nödvändig för både folk och fä!
 
Här kommer några bilder för att visa några olika arbetsmoment och termer inom vallning

 

Balans. bilden visar en hund i perfekt balans med föraren.
Här tränas stannande i balans . Hunden på bilden är SV-07 Gatefields Good Ol'Days


 

SV-07 Gatefields Good Ol'Days demonstrerar mycket bra balans i rörelse

 

Gatefields My Goldmine visar sk drivning, dvs flyttar fåren i en given riktning.
Man kan anmärka lite på avståndet,
hunden kunde ha lite bättre avstånd till djuren
men eftersom alla är lugna och tempot är rätt så fungerar det bra.

 

" En vallhund måste ha mod att ta itu med ett motsträvigt djur"
Gatefields My Goldmine demonstrerar detta.

 

Bra avstånd till djuren under sk fråndrivning. Gatefields My Goldmine

 

Gatefields My Goldmine visar sk "promenad"
dvs föraren (utom synhåll) går först, sedan fåren och sist hunden.


 

Pågående vallanlagstest.
Sv-07 Gatefields Good Ol'Days genomför sitt anlagstest godkänt hos Ewa Myrbrink,
Mårtensby i maj 2009. Bilden visar på bra avstånd och god koncentration.


Lundecock's Country Rose
Isa


SV-07 Gatefields Good Ol'Days
Alice

Alice under drivning.


Gatefields My Goldmine
Asta och jag på kurs för Shania Longyard

 

 
Gatefields Gyllene Månsken
Felix