HAMILTONPLAKETTEN

Jag är mycket stolt över att ha fått ta emot SKKs främsta utmärkelse till uppfödare!

Hamiltonplaketten utdelas av Svenska Kennelklubben till 10 uppfödare en gång vart annat år

Plaketten åtföljs av ett diplom och en pin.

"Hamiltonplaketten kan utdelas till person som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln
och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på att uppenbart sätt"