Här presenteras några hundar, ägda och eller uppfödda av Gatefields som erhållit titlar av olika slag.


SVENSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

SEUCH TJH GATEFIELDS GIT GAY
DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP
KORAD SEUCH NOUCH DKUCH GATEFIELDS SMART GUY
SEUCH KORAD GATEFIELDS SUNNY GIRL
KORAD SEUCH GATEFIELDS SWEET GEORGIA, ägare: Familjen Flodén
SEUCH KORAD SEJV-15 EECH EEJCH LVJCH RLDN ( Ogre JW-15) Gatefields Smoke On The Water
SEUCH EECH KORAD RLDN SEJV-14 NOJV-14 Gatefields Gyllene Solstråle
SEUCH KORAD RLDN GATEFEILDS HOT OR WHAT
SEUCH KORAD RLD N GATEFIELDS SWEET LITTLE FIREFLY - ägare Kerstin Måntelius

NORSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

INTCH,NOUCH, DKUCH, NV-97 GATEFIELDS MAY DAY
NOUCH, DKUCH, DKV-10 GATEFIELDS MY GOLDMINE
DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP
KORAD SEUCH NOUCH DKUCH GATEFIELDS SMART GUY
KORAD SEUCH NOUCH GATEFIELDS SUNNY GIRL
NORSK CHAMPION GATEFIELDS FOR GOOD OL'TIMES ägTorill o Herman Rosenlund, Norge
NOUCH RLDN Lettisk Champion EECH FIJW-13 Ogre W-15 SE JW-13
Helsinki JW-13 NORD JW-13 FI JW-13
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
NOUCH GATEFIELDS I LOVE YOU ägare:Kari Vintertun, Norge
SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
 

DANSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

INTCH, NOUCH, NV-97 DKUCH, GATEFIELDS MAY DAY
DKV-10, NOUCH, DKUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP
KORAD SEUCH NOUCH DKUCH GATEFIELDS SMART GUY

FINSKT CHAMPIONAT

KORAD FIUCH SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH STEADWYN SHOWMANSHIP
FIUCH NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH KORAD GATEFIELDS SMART GUY
SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
FIUCH NORDUCH (SE DK FI) CIB NOUCHDKUCH EECH LVVCH
SE V-13 DK V-10 NO VV-12 NOVV-14
NORD VV--13 FI VV-13 HELSINKI VV-13 OGRE V-13 OGRE VV-13
GATEFIELDS MY GOLDMINE


ESTLÄNDSKT CHAMPIONAT

CIB NORDUCH EEUCH FIUCH SEUCH NOUCH DKUCH KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP
(CIB) NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH EEUCH KORAD GATEFIELDS SMART GUY
EEUCH CIB NOUCH DKUCH LVVUCH SE W-13 NORD-VW-13 HELSINKE VW-13 FI W-13 DKW-10 NOVW-12
GATEFIELDS MY GOLDMINE
Estländsk Champion SEJV-13 FIJW-13 NORD JW-13 ( Helsinki JW-13 Ogre W-15) Gatefields I’m Over The Moon
Estländsk Juniorchampion SE JV-15 (Ogre JW-15) Gatefields Smoke On The Water
KORAD EECH SEJV-15 EEJCH LVJCH RLDN GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
SEUCH EECH KORAD RLDN SEJV-14 NOJV-14 Gatefields Gyllene Solstråle

LETTISKT CHAMPIONAT

CIB NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH EEUCH LVUCH GATEFIELDS SMART GUY
LETTISK VETERANCHAMPION CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
Lettisk Champion EECH SEJV-13 FIJW-13 NORD JW-13 ( Helsinki JW-13 Ogre W-15) GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
Lettisk Juniorchampion, EE JCH SEJV-15 ( Ogre JW-15) GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

LITAUISKT CHAMPIONAT

KORAD SEUCH EECH LTCH RLDNSE JV-14 NO JV-14 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE
KORAD CIB* LTCH SEUCH EECH EEJCH LVJCH SE JV-15 RLDN OGRE JW-13 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

NORDISKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP
KORAD CIB NORDUCH (SEUCH NOUCH DKUCH) FIUCH EEUCH LTVUCH GATEFIELDS SMART GUY
SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
FIUCH NORDUCH (SE DK FI) CIB NOUCHDKUCH EECH LVVCH
SE V-13 DK V-10 NO VV-12 NOVV-14
NORD VV--13 FI VV-13 HELSINKI VV-13 OGRE V-13 OGRE VV-13
GATEFIELDS MY GOLDMINE

INTERNATIONELLT CHAMPIONAT

INTCH GATEFIELDS MAY DAY
CIB GATEFIELDS GYLLENE MÅNSTRÅLE äg Kennel SAMMENS
CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
CIB NORDUCH EEUCH FIUCH SEUCH NOUCH DKUCH KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP
CIB NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH EEUCH LTVUCH GATEFIELDS SMART GUY
CIB NORDUCH (SEUCH FIUCH NOUCH) SEVCH EECH LTCH SEJV-15 RLDN EEJCH LVJCH
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
CIB NOUCH EECH LVCH SEVCH SE V-16 SEJV-13 FIJV-13 NORD JV-13 RLDN
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

NV-97, NOUCH, DKUCH, INTCH GATEFIELDS MAY DAY
SV-07 GATEFIELDS GOOD OL'DAYS
NJW-07 STEADWYN FANCY IT
DKV-10 NOUCH, DKUCH, GATEFIELDS MY GOLDMINE
SV-11 GATEFIELDS SUNSHINE GIFT- Ulla Kvist, Kennel ULLHAMRA
NO VV-2012 LUNDECOCK'S PAY MY DUES
NO VV-2012 CIB, DKV-10, DKUCH, NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
SVENSK JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
HELSINGFORS JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
NORDISK JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
FINSK JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
SVENSK VINNARE 2016 GATEFIELDS I´M OVER THE MOON
SVENSK VINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
HELSINGFORS VETERANVINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
NORDISK VETERAN VINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
FINSK VETERAN VINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
NORSK JUNIORVINNARE 2014 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE
SVENSK JUNIORVINNARE 2014 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE
NORSK VETERANVINNARE 2014 CIB NOUCH DKUCH EECH LVVCH SE W-13 DKV-10
NORD VW-13 FI VW-13 HELSINKI VW-13 NOVV-12 OGRE VW-13 OGRE W-13 NOVW 2014 GATEFIELDS MY GOLDMINE
SVENSK JUNIORVINNARE 2015 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
OGRE WINNER 2013 KORAD CIB NORDUCH FIUCH EECH LVCH GATEFIELDS SMART GUY
OGRE WINNWE 2013 CIB NOUCH DKUCH EECH LVVCH MULITI VINNARE GATEFIELDS MY GOLDMINE
OGRE WINNER 2015 SE JV-13 HELSINKI JW-13 NORD JW-13 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
OGRE JW 2015 GATEFIELDS I'M ALL AFLAME
OGRE JW-15 SE JV-15 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
 

KORAD DKUCH SEUCH, NOUCH, STEADWYN SHOWMANSHIP
KORAD GATEFIELDS SWEET GEORGIA - ägare Kerstin Flodén
KORAD SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH GATEFIELDS SMART GUY
KORAD SEUCH GATEFIELDS SUNNY GIRL
KORAD GATEFIELDS SPEEDY GONZALES - ägare Christer Westlin
KORAD GATEFIELDS GYLLENE GLÄDJE
KORAD GATEFIELDS GOOD NEWS - ägare Maria Lind
KORAD GATEFIELDS GOLDDUST FOR ME - ägare Minna o Josef Schwan
KORAD GATEFIELDS GOLDEN MAGIC - ägare Kerstin Flodén
KORAD GATEFIELDS MAGIC FEELING - ägare Anneli Lindström
KORAD GATEFIELDS MAGICAL PLAYER
KORAD SAMMENS MOON GODDESS
KORAD SAMMENS GIVE THE LOOK
KORAD GATEFIELDS OL'FASHION STYLE - ägare Kari Vintertun, Norge
KORAD RLDN SE JV-14 NO JV-14 GYLLENE SOLSTRÅLE
KORAD RLDN GATEFIELDS HOT OR WHAT
KORAD GATEFIELDS SPACE PIRATE ägare Marketta Mokko
KORAD EECH SEJV-15 EEJCH LVJCH RLDN GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
KORAD RLDN RLDF GATEFIELDS I'M ALL AFLAME
KORAD RLD N GATEFIELDS SWEET LITTLE FIREFLY - ägare Kerstin Måntelius
KORAD RLD N RLD F RLD A Startklass LD GATEFIELDS IN CASE OF FIRE - ägare Elin Nordström 

TJÄNSTEHUND

SEUCH, TJH,(bev) GATEFIELDS GIT GAY

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION

SEVCH GATEFIELDS GOING PLACES, ägare Eva Kjellberg
SEVCH KORAD GATEFIELDS GOLDEN MAGIC, ägare Kerstin Flodén
SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
SEVCH, KORAD, SEUCH ,EECH, RLDN, SEJV-14, NOJV-14 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE
SEVCH RLDN GATEFIELDS MY NAME IS FAME
SEVCH NOUCH, EECH, LVCH, RLDN SE V-16
SEJV-13 Helsinki JV-13 NORD JV-13 FIJV-13 Ogre W-15 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
SEVCH GATEFIELDS WISH YOU LUCK, ägare Maria Lind
SEVCH KORAD SEUCH RLDN HOT OR WHAT
 

LYDNADSPROVSDIPLOM
med reservation för att de kan vara flera!

LP Gatefields Chrissie- Maria Lind
LP Gatefields Svarte Petter- Marie Åkesson
LP Gatefields Grace- Alice Antonsson
LP Gatefields Gaya- Yvonne Nero
LP Gatefields Geraldine
LP Hassleholms Gitti
LP Hassleholms Ylli
LP SVCH Gatefields Going Places- Eva Kjellberg
NORLCH Gatefields Ol'Fashion Girl - Beate Helgesen

RALLYLYDNAD

RLD N RLD F GATEFIELDS MAGIC SMILE ägare: Anna Eklund
RLD N RLD F GATEFIELDS MOONLIGHT GIRL ägare: Anna Eklund
RLD III GATEFIELDS OL'FASHION GIRL ägare Beate Helgesen
RLD N RLD F GATEFIELDS BLOND´S HAVE MORE FUN ägare Karin Lindgren
RLD N  RLD F RLD A GATEFIELDS IN CASE OF FIRE ägare Elin Nordström
RLD N RLD F GATEFIELDS GOOD OL'DAYS
RLD N GATEFIELDS I'M ALL AFLAME
RLD N EEJCH LVJCH SEV-15 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
RLD N GATEFIELDS HOT OR WHAT
RLD N KORAD GATEFIELDS GYLLENE GLÄDJE
RLD N SEJV-14 NOJV-14 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE
RLD N KORAD CIB NORDUCH FIUCH EECH LVCH GATEFIELDS SMART GUY
RLD N KORAD SEUCH GATEFIELDS SWEET GEORGIA ägare Kerstin Flodén
RLD N Lettisk Champion EECH FIJW-13 Ogre W-15 SE JW-13 Helsinki JW-13 NORD JW-13 FI JW-13
           GATEFIELDS I'M OVER THE MOON
RLD N KORAD GATEFIELDS MAGICAL PLAYER
RLD N RLD F Ogre JW-15 GATEFIELDS I'M ALL AFLAME            

RALLYLYDNADS CHAMPION

RL III, N RLCH Gatefields Ol Fashion Girl, Beate Helgesen, Norge

FULLCERTADE HUNDAR,
reservation för att det kan vara flera!

GATEFIELDS GYLLENE GRYNING, Helena Bertilsson
GATEFIELDS SUNSHINE GIFT Ulla Kvist
LP GATEFIELDS GAYA Yvonne Nero
GATEFIELDS MIDGET MADONNA
NOUCH, DKUCH, DKV-10 GATEFIELDS MY GOLDMINE
GATEFIELDS GO AHEAD
SV-07 GATEFIELDS GOOD OL'DAYS
LUNDECOCK'S PAY MY DUES
GATEFIELDS MAX SOUND- Ann-Sofie Falk