Här presenteras några hundar, ägda och eller uppfödda av Gatefields som erhållit titlar av olika slag.


SVENSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

SEUCH TJH GATEFIELDS GIT GAY

DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP

KORAD SEUCH NOUCH DKUCH GATEFIELDS SMART GUY

SEUCH KORAD GATEFIELDS SUNNY GIRL

KORAD SEUCH GATEFIELDS SWEET GEORGIA, ägare: Familjen Flodén

SEUCH KORAD SEJV-15 EECH EEJCH LVJCH RLDN ( Ogre JW-15) Gatefields Smoke On The Water

SEUCH EECH KORAD RLDN SEJV-14 NOJV-14 Gatefields Gyllene Solstråle

SEUCH KORAD RLDN GATEFEILDS HOT OR WHAT

SEUCH KORAD RLD N GATEFIELDS SWEET LITTLE FIREFLY - ägare Kerstin Måntelius

SEUCH KORAD RLDN RLDF RLDA Startklass LD GATEFIELDS IN CASE OF FIRE - ägare Elin Nordström

SEUCH SEVCH KORAD EECH LTCH DKCH RLDN RLDF GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

KORAD SEUCH DKUCH FIUCH NORDUCH LTCH Gatefields As Time Goes By

NORSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

INTCH,NOUCH, DKUCH, NV-97 GATEFIELDS MAY DAY

NOUCH, DKUCH, DKV-10 GATEFIELDS MY GOLDMINE

DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP

KORAD SEUCH NOUCH DKUCH GATEFIELDS SMART GUY

KORAD SEUCH NOUCH GATEFIELDS SUNNY GIRL

NORSK CHAMPION GATEFIELDS FOR GOOD OL'TIMES äg Torill o Herman Rosenlund, Norge

NOUCH RLDN Lettisk Champion EECH FIJW-13 Ogre W-15 SE JW-13
Helsinki JW-13 NORD JW-13 FI JW-13
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

NOUCH GATEFIELDS I LOVE YOU ägare:Kari Vintertun, Norge

SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

NOUCH DKUCH GATEFIELDS FROM THIS MOMENT ON - ägare Kari Vintertun

KORAD EECH FIUCH NOUCH GATEFIELDS HOLD ON YOUR DREAM
 

DANSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

INTCH, NOUCH, NV-97 DKUCH, GATEFIELDS MAY DAY

DKV-10, NOUCH, DKUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP

KORAD SEUCH NOUCH DKUCH GATEFIELDS SMART GUY

DKUCH NOUCH GATEFIELDS FROM THIS MOMENT ON - ägare Kari Vintertun

DKUCH KORAD SEVCH SEUCH EECH LTCH RLDN RLDF GATERIELDS I'M ALL AFLAME

KORAD SEUCH DKUCH FIUCH NORDUCH LTCH Gatefields As Time Goes By


FINSKT CHAMPIONAT

KORAD FIUCH SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH STEADWYN SHOWMANSHIP

FIUCH NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH KORAD GATEFIELDS SMART GUY

SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

FIUCH NORDUCH (SE DK FI) CIB NOUCHDKUCH EECH LVVCH
SE V-13 DK V-10 NO VV-12 NOVV-14
NORD VV--13 FI VV-13 HELSINKI VV-13 OGRE V-13 OGRE VV-13
GATEFIELDS MY GOLDMINE


FIUCH KORAD SEUCH NOUCH RLDN GATEFIELDS SUNNY GIRL

CIB SEVCH FIUCH LTCH NOUCH EECH LVCH BALT CH RLDN
SE V-16 SEJV-13 HELSINKI JV-13 NORD JV-13 FIJV-13 OGRE W-15
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION
NORDUCH FIUCH LTCH DKCH EECH SEUCH
KORAD RLDF RLDN OGRE JW-15
GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

KORAD SEUCH DKUCH FIUCH NORDUCH LTCH Gatefields As Time Goes By

KORAD EECH FIUCH NOUCH GATEFIELDS HOLD ON YOUR DREAM

ESTLÄNDSKT CHAMPIONAT

CIB NORDUCH EEUCH FIUCH SEUCH NOUCH DKUCH KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP

(CIB) NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH EEUCH KORAD GATEFIELDS SMART GUY

EEUCH CIB NOUCH DKUCH LVVUCH SE W-13 NORD-VW-13 HELSINKE VW-13 FI W-13 DKW-10 NOVW-12
GATEFIELDS MY GOLDMINE

Estländsk Champion SEJV-13 FIJW-13 NORD JW-13 ( Helsinki JW-13 Ogre W-15) Gatefields I’m Over The Moon

Estländsk Juniorchampion SE JV-15 (Ogre JW-15) Gatefields Smoke On The Water

KORAD EECH SEJV-15 EEJCH LVJCH RLDN GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

SEUCH EECH KORAD RLDN SEJV-14 NOJV-14 Gatefields Gyllene Solstråle

EECH CIB KORAD SEVCH SEUCH NOUCH FIUCH NORDUCH LTCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

KORAD RLDN RLDF SEVCH NORDUCH ( SE DK FI) EECH LTCH Gatefields I'm All Aflame

KORAD EECH FIUCH NOUCH GATEFIELDS HOLD ON YOUR DREAM

LV CHAMPIONAT

CIB NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH EEUCH LVUCH GATEFIELDS SMART GUY

LETTISK VETERANCHAMPION CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

Lettisk Champion EECH SEJV-13 FIJW-13 NORD JW-13 ( Helsinki JW-13 Ogre W-15) GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

Lettisk Juniorchampion, EE JCH SEJV-15 ( Ogre JW-15) GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

LT CHAMPIONAT

KORAD SEUCH EECH LTCH RLDNSE JV-14 NO JV-14 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE

KORAD CIB* LTCH SEUCH EECH EEJCH LVJCH SE JV-15 RLDN OGRE JW-13 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

LTCH CIB SEVCH NOUCH EECH LVCH Balt CH SEV-16, 4x juniorvinnare 2013 RLDN
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

LTCH DKCH EECH KORAD SEUCH SEVCH RLDN RLDF GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

KORAD SEUCH DKUCH FIUCH NORDUCH LTCH Gatefields As Time Goes By

SEVV-17, CIB, KORAD,
NORDUCH, SEUCH, NOUCH, DKUCH, FIUCH, EECH, LVCH LTCH
RLDN, Ogre W-13, Tallin Winter Winner
Gatefields Smart Guy

NORDISKT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

DKUCH SEUCH, NOUCH, KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP

KORAD CIB NORDUCH (SEUCH NOUCH DKUCH) FIUCH EEUCH LTVUCH GATEFIELDS SMART GUY

SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

FIUCH NORDUCH (SE DK FI) CIB NOUCHDKUCH EECH LVVCH
SE V-13 DK V-10 NO VV-12 NOVV-14
NORD VV--13 FI VV-13 HELSINKI VV-13 OGRE V-13 OGRE VV-13
GATEFIELDS MY GOLDMINE


NORDUCH FIUCH NOUCH SEUCH RLDN GATEFIELDS SUNNY GIRL

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION
NORDUCH FIUCH LTCH DKCH EECH SEUCH
KORAD RLDF RLDN OGRE JW-15
GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

KORAD SEUCH DKUCH FIUCH NORDUCH LTCH Gatefields As Time Goes By

INTERNATIONELLT CHAMPIONAT

INTCH GATEFIELDS MAY DAY

CIB GATEFIELDS GYLLENE MÅNSTRÅLE äg Kennel SAMMENS

CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

CIB NORDUCH EEUCH FIUCH SEUCH NOUCH DKUCH KORAD STEADWYN SHOWMANSHIP

CIB NORDUCH SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH EEUCH LTVUCH GATEFIELDS SMART GUY

CIB NORDUCH (SEUCH FIUCH NOUCH) SEVCH EECH LTCH SEJV-15 RLDN EEJCH LVJCH
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

CIB NOUCH EECH LVCH SEVCH SE V-16 SEJV-13 FIJV-13 NORD JV-13 RLDN
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

NV-97, NOUCH, DKUCH, INTCH GATEFIELDS MAY DAY

SV-07 GATEFIELDS GOOD OL'DAYS

NJW-07 STEADWYN FANCY IT

DKV-10 NOUCH, DKUCH, GATEFIELDS MY GOLDMINE

SV-11 GATEFIELDS SUNSHINE GIFT- Ulla Kvist, Kennel ULLHAMRA

NO VV-2012 LUNDECOCK'S PAY MY DUES

NO VV-2012 CIB, DKV-10, DKUCH, NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

SVENSK JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

HELSINGFORS JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

NORDISK JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

FINSK JUNIORVINNARE 2013 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

SVENSK VINNARE 2016 GATEFIELDS I´M OVER THE MOON

SVENSK VINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

HELSINGFORS VETERANVINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

NORDISK VETERAN VINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE
FINSK VETERAN VINNARE 2013 CIB DKV-10 DKUCH NOUCH GATEFIELDS MY GOLDMINE

NORSK JUNIORVINNARE 2014 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE
SVENSK JUNIORVINNARE 2014 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE

NORSK VETERANVINNARE 2014 CIB NOUCH DKUCH EECH LVVCH SE W-13 DKV-10
NORD VW-13 FI VW-13 HELSINKI VW-13 NOVV-12 OGRE VW-13 OGRE W-13 NOVW 2014 GATEFIELDS MY GOLDMINE
SVENSK JUNIORVINNARE 2015 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

OGRE WINNER 2013 KORAD CIB NORDUCH FIUCH EECH LVCH GATEFIELDS SMART GUY
SEVV-17, CIB, KORAD,
NORDUCH, SEUCH, NOUCH, DKUCH, FIUCH, EECH, LV CH
RLDN, Ogre W-13, Tallin Winter Winner
Gatefields Smart Guy

OGRE WINNWE 2013 CIB NOUCH DKUCH EECH LVVCH MULITI VINNARE GATEFIELDS MY GOLDMINE

OGRE WINNER 2015 SE JV-13 HELSINKI JW-13 NORD JW-13 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

OGRE JW 2015 GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

OGRE JW-15 SE JV-15 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER
 

KORAD DKUCH SEUCH, NOUCH, STEADWYN SHOWMANSHIP

KORAD GATEFIELDS SWEET GEORGIA - ägare Kerstin Flodén

KORAD SEUCH NOUCH DKUCH NORDUCH GATEFIELDS SMART GUY

KORAD SEUCH GATEFIELDS SUNNY GIRL

KORAD GATEFIELDS SPEEDY GONZALES - ägare Christer Westlin

KORAD GATEFIELDS GYLLENE GLÄDJE

KORAD GATEFIELDS GOOD NEWS - ägare Maria Lind

KORAD GATEFIELDS GOLDDUST FOR ME - ägare Minna o Josef Schwan

KORAD GATEFIELDS GOLDEN MAGIC - ägare Kerstin Flodén

KORAD GATEFIELDS MAGIC FEELING - ägare Anneli Lindström

KORAD GATEFIELDS MAGICAL PLAYER

KORAD SAMMENS MOON GODDESS

KORAD SAMMENS GIVE THE LOOK

KORAD GATEFIELDS OL'FASHION STYLE - ägare Kari Vintertun, Norge

KORAD RLDN SE JV-14 NO JV-14 GYLLENE SOLSTRÅLE

KORAD RLDN GATEFIELDS HOT OR WHAT

KORAD GATEFIELDS SPACE PIRATE ägare Marketta Mokko

KORAD EECH SEJV-15 EEJCH LVJCH RLDN GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

KORAD RLDN RLDF GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

KORAD RLD N GATEFIELDS SWEET LITTLE FIREFLY - ägare Kerstin Måntelius

KORAD RLD N RLD F RLD A Startklass LD GATEFIELDS IN CASE OF FIRE - ägare Elin Nordström 

KORAD RLDN GATEFIELDS JUST IN TIME - ägare Marketta Mokko

KORAD EECH FIUCH NOUCH GATEFIELDS HOLD ON YOUR DREAM

KORAD SEUCH DKUCH FIUCH NORDUCH GATEFIELDS AS TIME GOES BY

KORAD GATEFIELDS TIME AFTER TIME -ägare Sonja Lysén

TJÄNSTEHUND

SEUCH, TJH,(bev) GATEFIELDS GIT GAY

SEVCH GATEFIELDS GOING PLACES, ägare Eva Kjellberg

SEVCH KORAD GATEFIELDS GOLDEN MAGIC, ägare Kerstin Flodén

SEVCH, KORAD, CIB* NORDISK CH,( SE FI NO CH) EECH LTCH LVJCH EEJCH RLDN SEJV-15
GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

SEVCH, KORAD, SEUCH ,EECH, RLDN, SEJV-14, NOJV-14 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE

SEVCH RLDN GATEFIELDS MY NAME IS FAME

SEVCH NOUCH, EECH, LVCH, RLDN SE V-16
SEJV-13 Helsinki JV-13 NORD JV-13 FIJV-13 Ogre W-15 GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

SEVCH GATEFIELDS WISH YOU LUCK, ägare Maria Lind

SEVCH KORAD SEUCH RLDN Gatefields Hot Or What

SEVCH KORAD SEUCH DKUCH EECH LTCH RLDN RLDF Gatefields I'm All Aflame

SEVCH KORAD RLDN GATEFIELDS GYLLENE GLÄDJE

LYDNADSPROVSDIPLOM
med reservation för att de kan vara flera!

LP Gatefields Chrissie- Maria Lind
LP Gatefields Svarte Petter- Marie Åkesson
LP Gatefields Grace- Alice Antonsson
LP Gatefields Gaya- Yvonne Nero
LP Gatefields Geraldine
LP Hassleholms Gitti
LP Hassleholms Ylli
LP SVCH Gatefields Going Places- Eva Kjellberg
NORLCH Gatefields Ol'Fashion Girl - Beate Helgesen
LD Startklass KORAD SEUCH RLDN RLDF RLDA Gatefields In Case Of Fire - Elin Nordström

RALLYLYDNAD

RLD N RLD F GATEFIELDS MAGIC SMILE ägare: Anna Eklund

RLD N RLD F GATEFIELDS MOONLIGHT GIRL ägare: Anna Eklund

RLD III GATEFIELDS OL'FASHION GIRL ägare Beate Helgesen

RLD N RLD F GATEFIELDS BLOND´S HAVE MORE FUN ägare Karin Lindgren

RLD N  RLD F RLD A GATEFIELDS IN CASE OF FIRE ägare Elin Nordström

RLD N RLD F GATEFIELDS GOOD OL'DAYS

RLD N GATEFIELDS I'M ALL AFLAME

RLD N EEJCH LVJCH SEV-15 GATEFIELDS SMOKE ON THE WATER

RLD N GATEFIELDS HOT OR WHAT

RLD N KORAD GATEFIELDS GYLLENE GLÄDJE

RLD N SEJV-14 NOJV-14 GATEFIELDS GYLLENE SOLSTRÅLE

RLD N KORAD CIB NORDUCH FIUCH EECH LVCH GATEFIELDS SMART GUY

RLD N KORAD SEUCH GATEFIELDS SWEET GEORGIA ägare Kerstin Flodén

RLD N Lettisk Champion EECH FIJW-13 Ogre W-15 SE JW-13 Helsinki JW-13 NORD JW-13 FI JW-13
GATEFIELDS I'M OVER THE MOON

RLD N KORAD GATEFIELDS MAGICAL PLAYER

RLD N RLD F Ogre JW-15 GATEFIELDS I'M ALL AFLAME 

RLDN RLDF Gatefields Hot N Tot - ägare Anneli Lindström

RLDN RLDF AGD1 AGHD1 KORAD Gatefields Space Pirate - ägare Marketta Mokko     

RLDN Gatefields Just In Time - ägare Marketta Mokko

RLDN Gatefields Storm On Broadway - ägare Anna Eklund      

RALLYLYDNADS CHAMPION

RL III, N RLCH Gatefields Ol Fashion Girl, Beate Helgesen, Norge

AGILITY

AGHD1 AGD1 RLDN RLDF KORAD Gatefields Space Pirate - ägare Marketta Mokko

AGD1 AGHD1 RLDN RLDF Gatefields Magic Smile - ägare Anna Eklund

AGD1 RLDN RLDF Gatefields Moonlight Girl - ägare Anna Eklund

FULLCERTADE HUNDAR,
reservation för att det kan vara flera!

GATEFIELDS GYLLENE GRYNING, Helena Bertilsson

GATEFIELDS SUNSHINE GIFT Ulla Kvist

LP GATEFIELDS GAYA Yvonne Nero

GATEFIELDS MIDGET MADONNA

NOUCH, DKUCH, DKV-10 GATEFIELDS MY GOLDMINE

GATEFIELDS GO AHEAD

SV-07 GATEFIELDS GOOD OL'DAYS

LUNDECOCK'S PAY MY DUES

GATEFIELDS MAX SOUND- Ann-Sofie Falk